روند پذیرش وترخیص بیماران در بیمارستان

پذیرش

 

    

بیماران برحسب نوع مراجعه به بیمارستان نمازی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1-                 بیماران اورژانس

2-                 بیماران سرپائی

3-                 بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

 

روال مراجعه این افراد به شرح زیر است :

 

 

1- بیماران اورژانس:

 

پس از مراجعه به بخش حاد بیمارستان، با توجه به نوع مشکل، مستقیماً به اورژانس بستری هدایت می‌شوند.

بر حسب نیاز بیمار، معالجات به سه صورت سرپایی یا بستری یا انتقال به بخش‌های بستری بیمارستان انجام می‌شود.

 

2- بیماران سرپائی:

 

این بیماران ابتدا به بخش اسکرین (معاینه اولیه ) مراجعه می‌کنند پس از ویزیت و گرفتن دارو ترخیص می‌شوند و یا برای مراقبت بیشتر به بخش حاد منتقل می‌شوند.

 

 

3- بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه:

 

این بیماران ابتدا باید به پذیرش بیمارستان مراجعه کنند و پس از تایید بخش مربوطه برای دریافت خدمات به بخش مربوطه ارجاع می شوند

 

یک سری دیگر از بیماران پس از مراجعه به درمانگاه تخصصی و ویزیت پزشک متخصص از طریق پذیرش اورژانس به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک می پردازند.
در هر دو مورد اگر بیماران برای روز بعد نوبت عمل داشته باشند باید روز قبل از عمل به بخش مربوطه مراجعه تا آمادگی لازم جهت عمل را کسب نمایند. اگر بیمار عمل سرپایی دارد و توسط پزشک توجیح شده و آمادگی خاصی لازم ندارد در همان روز عمل پرونده تشکیل داده و به اتاق عمل مراجعه می نماید.
بیماران بخش زایشگاه مستقیما به همان بخش مراجعه و در صورت صلاحدید آنان ( پس از تماس با پزشک آنکال)بستری می شوند.
در بخش های سرپایی دیالیز و تالاسمی که بیماران خاص خود را دارند ، بیماران پس اولین مراجعه به بخش پرونده ای برای آنان تشکیل وتا زمان درمان پرونده آنان در بخش می ماند( شایان ذکر است که مراجعه این بیماران به بیمارستان طبق روال مرسوم در بخش می باشد.)
ترخیص
پس از ارسال پرونده بیماران ترخیصی به واحد ترخیص، کارکنان این واحد پس از درج کد پذیرش یا شماره پرونده بیمار در سیستم کامپیوتر ( HIS) کلیه اطلاعات وارد شده توسط بخش ها را در صورت حساب بیمار رویت می نمایند. کد های جراحی از طریق سیستم اتاق عمل وارد شده است . تعرفه های محاسباتی در حسابداری و ترخیص بر طبق قوانین اعلام شده از طریق معاونت درمان و سازمان های بیمه گر طرف قرارداد وضع شده است.
اقلام دارویی و وسایل بیماران نیز پس از تائید داروخانه محاسبه می گردد. پس از اخذ و تائید اطلاعات درمانی بیماران و گرفتن پرینت های مربوطه توسط واحد ترخیص بیمار جهت پرداخت مبلغ پرونده به صندوق فرستاده و ترخیص می گردد.