نام : امیر محمد

نام خانوادگی : زیبایی

: مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه

سمت : مسئول واحد تغذیه

تغذیه عاملی با اهمیت در پیشگیری از بروز و ممانعت از پیشرفت بیماری ها به شمار می رود. امروزه در تمامی سیستم های پیشرفته بهداشت و درمان جهان، توجه ویژه ای به این امر صورت می گیرد و از این طریق به کاهش عوارض و مدت بیماری،کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان، تقلیل هزینه های درمانی ، افزایش کیفیت خدمات درمانی ، افزایش رضایتمندی بیماران و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه ، کمک شایانی به عمل می آید. لذا ارائه خدمات تغذیه ای و خدمات مشاوره ی  بالینی مطلوب جهت بیماران  از اهداف اصلی بخش تغذیه به شمار می آید.

پیغام مسئول واحد:

امید است که در پی شروع فعالیت این واحد همگام با دیگر همکاران تلاشگر این بیمارستان و با استفاده از آخرین متدهای رژیم درمانی بتوان گامی در راستای سلامت بیماران برداشت.

معرفی واحد:

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای بیماران بستری به عنوان بخشی از روند درمان بیماران، از طریق اجرای مداخلات و مراقبت های تغذیه ای، آموزش و ارائه مشاوره غذایی به بیماران و همراهان ایشان،نظارت بر تهیه و توزیع غذای بیماران و پرسنل شاغل در هر شیفت و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای برنامه ی فوق الذکر از جمله وظایف این بخش می باشد.

این واحد خدمات خود را در قالب شش محور، 1.رژیم درمانی بیماران سرپایی در کلینیک عصر 2. مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری ( in-patient ) 3. آموزش 4.آشپزخانه ( Catering )، 5.اودیت و یا بازرسی ( audit ) 6.آمار ارائه می دهد.

1-   کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک تغذیه بیمارستان در روزهای شنبه و سه شنبه هرهفته دائر بوده وبا ارائه خدمات ذیل  پذیرای کلیه ی مراجعین محترم می باشد.

ارائه ی انواع رژیم های چاقی ولاغری

رژیم درمانی در انواع بیماری ها ( دیابت .؛پرفشاری خون ؛ چربی خون بالا؛ بیماریهای گوارشی؛ سندرم تخمدان پلی کیستیک ؛ بیماری های قلبی عروقی و...)

برنامه غذایی ویژه کودکان و نوجوانان

برنامه غذایی ویژه ورزشکاران

رژیم تعیین جنسیت جنین

و...

2- مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

این قسمت خدمات بالینی خود را به دو صورت ارائه می دهد. کلیه بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه به صورت روزانه و روتین مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین نوع و حجم مایع گاواژ دریافتی با توجه به وضعیت تغذیه بیمار ارزیابی شده و سفارش تهیه و توزیع آن به واحد آشپزخانه داده می شود. جهت سایر بخش های بالینی بیمارستان نیز ارائه خدمات در زمینه مشاوره تغذیه در صورت درخواست از طرف پزشک معالج صورت می گیرد.

3- آموزش

بررسی توانمندیهای شغلی و نیازهای حرفه ای وغیر حرفه ای آموزشی کارکنان بخش تغذیه بالینی و انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط، همچنین آموزش بیماران ارجاعی از درمانگاه سلامت از جمله وظایف این واحد می باشد

 

4- آشپزخانه ( Catering )

نظارت بر تهیه و توزیع غذا اعم از صبحانه، ناهار و شام روزانه بیماران و پرسنل و فرمولای گاواژ از طریق این واحد انجام می پذیرد.

5- بازرسی

نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار شرکت عهده دار تهیه و توزیع غذای از نظر نیروی انسانی، بهداشت، کیفیت و کمیت مواد اولیه و غذای طبخ شده از طریق این واحد انجام می گیرد.

6- آمار

جمع بندی وبرآورد مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت سفارش صبحانه، ناهار و شام روزانه بیمار، همراه و پرسنل همچنین به روز رسانی و ثبت آمار غذای درخواستی و غذای تهیه و توزیع شده از طریق این واحد انجام می گردد.