درباره بیمارستان

سابقا در میناب درمانگاهی به نام شیر و خورشید (مخصوص زایمان) فعالیت می­ کرد،سپس بیمارستان شهید بهشتی با 130 تخت مصوب در مرکز شهر افتتاح گردید.

 با توجه به وسعت شهر میناب در سال 1385 بیمارستان شهید بهشتی تغییر مکان داده شد و در مکان دیگری ساخته شد و به نام بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) تغییر نام داد.

بیمارستان تازه تاسیس شامل 96 تخت مصوب، در محیطی به وسعت 20هکتار ساخته شد،که زیربنای آن 11000 متر مربع می باشد . ضمنا با ساخته شدن بخش های اورژانس و زنان و زایمان در محل جدید کنونی وسعت بیمارستان به 13000 متر مربع رسید.  تعداد تخت های آن به 270 تخت افزایش یافته البته تعداد تخت های مصوب آن 116 تخت می باشد.

این بیمارستان دارای بخش های بستری: جراحی مردان،جراحی زنان، اطفال، CCU ، ICU ,نوزادان و NICU ، داخلی ، زنان و زایمان ، اورژانس و بخش های سرپایی : دیالیز و تالاسمی و همچنین اتاق عمل جنرال با 7 اتاق فعال و اتاق عمل زنان با 2 اتاق فعال و بخش های پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه ، رادیولوزی و سی تی اسکن و سونوگرافی و MRI می باشد .

مسئولین بیمارستان از افتتاح تاکنون :

 دکتر وزیری ،  دکتر برزگر ، دکتر امینیان ، دکتر گرامی ، خانم دکتر جمشیدی ،

 دکتر شهسواری ،  دکتر محمد اسلامی ،  دکتر عبدالرضا ستایش ،  دکتر شاهین ذاکری ،

 دکتر ضیایی , دکتر عبدالجبار ذاکری,  دکتر محمدمورخ , دکتر موسوی ,

 دکتر علیرضا آریاپور , دکتر غلامرضاشهبازی راد,  دکتر محمدمورخ ، دکتر یداله رئیسی ماکیانی

  • Please select news categories.