صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > توصیه های درمانی 
موارد کلی در رعایت بهداشت و ایمنی در بیمارستان
رعایت بهداشت و ایمنی :
     به منظور رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی ، از کشیدن سیگار خودداری نمایید . 

به منظور رعایت اصول کنترل عفونت ، از آوردن گل طبیعی (شاخه ای و گلدان های خاک دار) خودداری نمایید . 

  قبل و بعد از تماس با بیمار به شستشوی دست ها توجه فرمایید .
رعایت آرامش و سکوت :
 به منظور کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان ، گوشی همراه خود را در حالت سکوت یا  Silent 
 
قرار دهید تا از ایجاد سر و صدا در راهروهای بیمارستان خودداری شود .   
 
اقلامی که آوردن آنها به بیمارستان ممنوع است :

  از به همراه آوردن میوه هایی مثل هندوانه ، طالبی و . . . به بخش های بستری خودداری نمایید . 

به منظور رعایت اصول کنترل عفونت ، از آوردن گل طبیعی (شاخه ای و گلدان های خاک دار) خودداری نمایید . 

 

رعایت قوانین ملاقات :
حتی الامکان از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقات بپرهیزید

  از به همراه آوردن کودکان زیر 12 سال به محیط بیمارستان خودداری فرمایید .  

استفاده از موبایل
 حتی الامکان   جهت رعایت حال بیماران و همچنین جلوگیری از سرقت احتمالی موبایل از اوردن آن به بخش های بیمارستان خودداری نمایید.