صفحه اصلی > ریاست > معاونت 

نام : علی

نام خانوادگی : دریانورد

سمت : معاون درمان

رشته تحصیلی : دکترای پزشکی

مدرک تحصیلی : متخصص قلب و عروق

سابقه کاری : 2 سال

نوع استخدام : طرح

 ***********************************