صفحه اصلی > سامانه های بیمارستان 
https://WWW.IRCME.IR آموزش مداوم پزشکی

http://oas.hums.ac.ir اتوماسیون اداری

https://karmand.hums.ac.ir سایت کارمند

http://prs.hums.ac.ir/ سامانه خدمات الکترونیک کارکنان

http://pbp.behdasht.gov.ir سامانه قاصدک

http://transfer.behdasht.gov.ir سامانه نقل و انتقالات

http://cmms.behdasht.gov.ir/afpmobile سامانه تاسیسات

http://iman.health.gov.ir سامانه مادر و نوزاد

http://darman.tamin.ir معاونت درمان تامین اجتماعی

http://estelam.atiyehsazan.ir بیمه آتیه سازان حافظ

http://ino.ir سایت نظام پرستاری

http://irimc.org سایت نظام پزشکی

http://darman.iraninsurance.ir بیمه ایران

http://rasatpa.ir بیمه دی

http://pacs.hums.ac.ir سامانه پکس

http://avab.behdasht.gov.ir سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی

https://webdapg.hums.ac.ir سامانه وبدا خلیج فارس

http://ishiftplus.behdasht.gov.ir سامانه نوبت کاری پرستاران

http://mcmc.sums.ac.ir سامانه ستاد هدایت

http://mis.hums.ac.ir سامانه فرابر

http://tarhreg.behdasht.gov.ir سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی

http://724.health.gov.ir/sitepages/home.aspx ثبت سکته مغزی

http://inis.health.gov.ir مراقبت عفونتهای بیمارستانی

http://refah-moein.rb24.ir سامانه معین رفاه

http://imed.ir تجهیزات پزشکی

http://sajad.behdasht.gov.ir سامانه سجاد

http://medcare.health.gov.ir سامانه نیازمندان

http://hse.health.gov.ir HSE سامانه

http://ahkam.hums.ac.ir سامانه احکام پرسنلی

http://pmq.hums.ac.ir تجهیزات پزشکی

http://nobat.hums.ac.ir نوبت دهی آنلاین

http://merchants.sep.ir پذیرندگان پرداخت الکترونیک سامان

http://epay.iraninsurance.ir پرداخت اینترنتی اقساط بیمه ایران

http://td.ihio.gov.ir تایید خدمات بیمه سلامت

http://e4.tax.gov.ir سازمان امور مالیاتی کشور

http://newtejaratasan.niopdc.ir درخواست فراورده های نفتی

http://ttms.tax.gov.ir ارسال صورت معاملات مودیان مالیاتی

http://sell.niopdc.ir پخش فراورده های نفتی

http://dana-insurance.com بیمه دانا

http://apps1.dana-insurance.ir پذیرش آنلاین بیمه دانا (سپاد)

http://92.health.gov.ir سامانه ترافیکی

http://chmail.ir پست الکترونیکی چاپار

http://mdp.ihio.gov.ir اعلام نرخ و شرایط داروهای مورد تعهد بیمه

http://iranassistance.com کمک رسان ایران

http://sana.adliran.ir ثبت نام الکترونیکی قضایی

http://eblagh.adliran.ir ابلاغ الکترونیکی قضایی

http://bankmellat.ir بانک ملت

http://rqbank.ir بانک رسالت

http://refah-bank.ir بانک رفاه

http://rqbank.ir بانک رسالت

http://bmi.ir بانک ملی

http://bsi.ir بانک صادرات

http://rh.behdasht.gov.ir صدور پروانه صلاحیت

http://health.gov.ir اطلاعات اولیه مرگ کودک

http://icd.who.int/browse10/2016/en سامانه کدگذاری پرونده ها

http://bimehsite.atiyehsazan.ir معرفی نامه بیمه آتیه سازان

http://icd9.chrisendres.com سامانه کدگذاری پرونده ها

http://tdtst.ihio.gov.ir سامانه تایید خدمات بیمه سلامت

https://sakhad.esata.ir:9091 بیمه نیروهای مسلح

http://hos.hums.ac.ir سامانه آسایار

https://keb.sarmadins.ir/BimeSite/Account/LogOn?RedirectUrl=%2fbimesite%2fdr%2fhospitalreferral%2freferral سامانه بیمه سرمد

https://mccp.iraneit.com/#/login بیمه سرمد جدید

http://ESERVICE.KINS.IR/BIMESITE بیمه کوثر

http://services.novininsurance.com/NovinDamagePortal/Account/LoginMedicalCenter بیمه نوین

http://medical.tamin.ir استعلام بیمه تامین اجتماعی

http://income.ihio.gov.ir سامانه عملیات یکپارچه بیمه گری و درآمد