صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 
لیست پزشکان شاغل در این مرکز به تفکیک نوع تخصص :
متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ، دکتر رئیسی ، آقای دکتر احمدی رشتی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر فرزین نیا، آقای دکتر مرادی ، دکتر سالاریه
متخصصین زنان : خانم دکتر  نصیری، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر مشکواه ، خانم دکتر قاسمی ، خانم دکتر نقدی پور , خانم دکترشریفی 
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : آقای دکتر روشنکار ، آقای دکتر خلیلیان , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر مشکی  , خانم دکتر مژده ، خانم دکتر محمدیان
متخصصین داخلی آقای دکتر ، خانم دکتر افتخاری ,  آقای دکتر هادی زاده ، خانم دکتر رزم پور ، آقای دکتر عموئی ، خانم دکتر خیرخواه ، خانم دکتر عزیزی
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر پدرام ، خانم دکتر فضائلی پور
متخصصین قلب : خانم دکتر درس خوان ،  خانم دکتر آذین فر, خانم دکتر فضلی
متخصصین چشم : آقای دکتر قنبری , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : دکتر رضایی
متخصص نورولوژی : آقای دکتر قاضی زاده
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
طب اورژانس: آقای دکتر داوری , آقای دکتر نیک اختر , خانم دکترجعفری ، آقای دکتر جمعه ، اقای دکتر اسدی 
طب فیزیکی: خانم دکتر عدیلی
آسیب شناسی : خانم دکتر عبدالله پوری