نام بخش : اتاق عمل  (OR)

تعداد پرسنل اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان
پرسنل   اتاق عمل بیهوشی
رسمی 2 نفر 2 نفر
پیمانی 7 نفر 4 نفر
قراردادی 1 نفر  
ساعتی 0 نفر     نفر
طرح  نفر  نفر
پرستار 3 نفر  
تکنسین   و کارشناس 9 نفر 9 نفر
بهیار 3 نفر  
 
 
 

مسئول بخش :خانم رحیم زاده

تعداد کل پرسنل : 27نفر 

 تعداد اتاق عمل فعال : 5 اتاق

میانگین پذیرش بیماران در ماه : 450 مورد (الکتیو ،اورژانس ،سرپایی)

تعداد پزشکان جراح : 15 نفر

متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،آقای دکتر احمدی ، آقای دکتر رئیسی
متخصصین ارتوپد : ، آقای دکتر مرادی ؛ آقای دکتر رضائیان
متخصصین زنان : خانم دکترمشکواه ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر قاسمی، خانم دکتر نصیری ، طاولی ، مفتوحی ، نوروزی
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصص چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی , آقای دکتر امینی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : آقای دکتر  دهقان 

متخصص بیهوشی:آقای دکتر ضیایی ،  آقای دکتر ابراهیم پور ، خانم دکتر پاک نیت

تعداد خدمات : 7 نفر

اعمال روتین : آپاندکتومی ،سزارین ، مغز و اعصاب ،هرنیورافی ،واریکوسل ،سنگ شکن، آب مروارید ،انواع شکستگی ها ، لاپاراتومی ، پارگی کبد و طهال ،سنگ مثانه و کلیه ، رینوپلاستی

سپتوپلاستی ، شکستگی بینی ،کورتاژ  و ................................................