نام بخش : اتفاقات ( حاد )

مسئول بخش : یاسر ترابی  لیسانس پرستاری
تعداد تخت فعال : 19   تخت
تعداد پرسنل بخش : 24 نفر               5 نفر رسمی    5 نفر قراردادی    6نفر پیمانی     6 نفر طرحی     2 نفر شرکتی
                                      پرستار  14 نفر             بهیار 6 نفر      کمک بهیار4 نفر
تعداد پزشکان متخصص بخش : 44 نفر
متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،آقای دکتر رِئیسی ، آقای دکتر احمدی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر مرادی , آقای دکتر رضاییان
متخصصین زنان : خانم دکتر طاولی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر نوروزی، خانم دکتر مشکواه ، خانم دکترقاسمی , خانم دکتر نصیری ، خانم دکتر مفتوحی
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : خانم دکترفولادی ، خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر زاهدی, خانم دکتر موسوی پور ، خانم دکتر یزدی ، خانم دکتر دانش
متخصصین داخلی :  آقای دکتر هادی زاده ،خانم دکتر لک تبریز , آقای دکتر غلامی ، خانم دکتر کاکاوند
متخصصین اعصاب و روان :   خانم دکتر پدرام
متخصصین قلب : خانم دکتر اسلامی ،  آقای دکتر نمازی ، آقای دکتر خضری ، آقای دکتر دریانورد
متخصص چشم : خانم دکتر شیخ الاسلامی  ، آقای دکتر امینی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : آقای دکتر رضایی
متخصص نورولوژی : آقای دکتر قاضی زاده
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
متخصص پوست: آقای دکتر حافظی
متخصص بیهوشی : آقای دکتر ضیایی , آقای دکتر ابراهیم پور , خانم دکتر پاک نیت
طب اورژانس: آقای دکتر داوری , آقای دکتر رفیعی , آقای دکتر منیری , آقای دکتر اسدی ، خانم دکتر حسینی یزدی
تعداد پزشکان عمومی بخش : 7 نفر
 آقای دکتر حبیب زاده ،آقای دکتر  نصیری ،  آقای دکتر  پورحمیدی ، آقای دکتر  عادل نیا ،خانم دکتر شاکری ، آقای دکتر اسکندریان، آقای دکتر بیگمی
تعداد خدمات 5 نفر
بیماران در بخش حاد پس از  ویزیت متخصص بخش حاد به بخش اورژانس و یا بخش های بستری بیمارستان ارجاع داده می شوند.
بیمارانی هم که تا 6 ساعت درمان سرپایی می شوند، در بخش حاد مانده و بعد مرخص می گردند./  
کلیه اعمال سرپایی از قبیل بخیه و پانسمان ,اتل گذاری ,سونداژ مثانه, سوند گذاری معده و اعمال جراحی کوچک و  ..... در این بخش انجام می گردد