نام بخش : سی سی یو

مسئول بخش : خانم قصمی  لیسانس پرستاری     سابقه کار : 17 سال

تعداد تخت فعال : 11 تخت         CCU 6            POSTCCU 5

تعداد پرسنل :  10 نفر       رسمی 1 نفر      پیمانی 6 نفر        قراردادی 1 نفر   طرح 1 نفر  شرکتی 1 نفر

                                    پرستار 8 نفر      بهیار 2 نفر  کمک بهیار 1 نفر     

  تعداد پزشکان بخش : 4 نفر

آقای دکتر دریانورد , خانم دکتر اسلامی ، آقای دکتر نمازی و دکتر خضری

تعداد خدمات  4 نفر   منشی 1 نفر

  بیماران از درمانگاه بیمارستان و مطب پزشکان به صورت مستقیم و از اورژانس بعد از انجام ویزیت متخصص آنکال قلب و از سایر بخش ها در صورت درخواست مشاوره پزشک معالج و در صورت صلاحدید متخصص قلب به این بخش  منتقل می شوند./

در سال 1399 با توجه به شیوع بیماری کووید 19 ساختمان سی سی یو به بخش آی سی یو کرونا تبدیل گردید و این بخش به ساختمان اورژانس منتقل شد