صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > MRI 

نام واحد : MRI

مسئول واحد :  خانم احمدی              

ان پست سازمانی : کارشناس رادیولوژی              سابقه کار : 8 سال

مسئول فنی : آقای دکتر پزشکی

تعداد پرسنل  :2 نفر     کارشناس رادیولوژی         منشی : مدارک پزشکی

شرح وظایف :

پذیرش بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده

دادن نوبت به بیماران

دادن آمادگی لازم به بیماران

انجام ام آر آی  مربوطه  شامل : مغز ، ریه ، سینوس ، شکم و لگن ، اندام ها

چاپ  ام آر آی  و تحویل آن  با گزارش متخصص به بیماران