صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > سی تی اسکن 

نام واحد : سی تی اسکن

مسئول واحد :  خانم احمدی              

پذیرش و تلفن
پذیرش بیماران همه روزه بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری

24 - 2214120 داخلی 223

عنوان پست سازمانی : کارشناس رادیولوژی              سابقه کار : 8 سال

مسئول فنی : آقای دکتر پزشکی

تعداد پرسنل  :2 نفر     کارشناس رادیولوژی         منشی : کارشناس مدیریت

شرح وظایف :

پذیرش بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده

دادن نوبت به بیماران

دادن آمادگی لازم به بیماران

انجام سی تی اسکن مربوطه  شامل : مغز ، ریه ، سینوس ، شکم و لگن ، اندام ها

چاپ  سی تی اسکن  و تحویل آن  با گزارش متخصص به بیماران